σημαντικα νεαΞεκίνησε η υποβολή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών, των στοιχείων για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεργείων, απαραίτητο για την Νόμιμη Λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει να φέρει στον χώρο σας τα απαραίτητα έγγραφα, να σας βοηθήσουμε στην ορθή συμπλήρωση, να τα καταθέσουμε στην αρμόδια υπηρεσία & να σας επιστρέψουμε το αποδεικτικό στην επιχείρησή σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.