Υποστήριξη - συμβουλευτική μετά την έκδοση της Άδειας ΛειτουργίαςΘα χρειαστώ τον Μηχανικό μετά την έκδοση Άδειας Λειτουργίας ?

Ο Σύμβουλος Μηχανικός που θα αναλάβει την άδεια λειτουργίας θα χρειαστεί και στην συνέχεια. Όπως ο λογιστής, έτσι και ο μηχανικός συνεχίζει την συνεργασία και μετά την αρχική αδειοδότηση. Στην πραγματικότητα με την έκδοση της άδειας λειτουργίας, η συνεργασία μας μόλις ξεκινά. Αφενός γιατί κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνονται κάποιες διαδικασίες, όπως η υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων, αφετέρου γιατί τα συνεργεία αυτοκινήτων βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και οι εγκαταστάσεις σας προσαρμόζονται ή επεκτείνονται διαρκώς είτε κτιριακά είτε με προσθήκη εξοπλισμού και ειδικοτήτων.

Για εμάς ο Πελάτης είναι Συνεργάτης, και μας βρίσκει στο πλευρό του διαρκώς όταν χρειαστεί. Πέρα λοιπόν από τις υποχρεώσεις που αναφέραμε παραπάνω, όπως η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σας προσφέρουμε:

Σιγουριά μέσω της ενημέρωσης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην νομοθεσία ή νέα απαίτηση για την νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους πελάτες μας, χωρίς να γινόμαστε "φορτικοί"

Αρχείο λήξης εγκρίσεων. Για τις εγκρίσεις ορισμένου χρόνου, όπως η εξουσιοδότηση για κάρτες καυσαερίων, κρατάμε αρχείο και σας ενημερώνουμε έγκαιρα για την ανανέωση τους.

Υποστήριξη σε ελέγχους - καταγγελίες. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καταγγελιών για περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας παρέχοντας τεχνικές και νομικές συμβουλές, τις περισσότερες φορές δωρεάν, προτείνοντας λύσεις που σας βγάζουν από την δύσκολη θέση και σας γλυτώνουν πρόστιμα.

Προσθήκες Ειδικότητας - Εγκρίσεις Σχεδιαγραμμάτων - Αλλαγή υπευθύνου εργασιών - Αλλαγή Επωνυμίας. Στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.