Συνεργείο αερίων καυσίμων με υγραέριο και φυσικό αέριο, συνεργείο ηλεκτροκίνησης - οχημάτων υψηλής τάσης και υβριδικών.Συνεργεία εναλλακτικών καυσίμων,
Αεριοκίνηση - Ηλεκτροκίνηση

Τα εναλλακτικά καύσιμα έχουν μπει για τα καλά πλέον στην ζωή μας. Είτε πρόκειται για την αεριοκίνηση με καύσιμα το υγραέριο LPG και το φυσικό αέριο LNG, ή την ηλεκτροκίνηση με τα υβριδικά οχήματα αλλά πλέον και με τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα υψηλής τάσης.

Ο επισκευαστικός κλάδος πρέπει και μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει αυτό το τεχνολογικό άλμα, αντίστοιχο με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών στα καταλυτικά οχήματα κατά την δεκαετία του 1990. Εδώ και πολλά χρόνια η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων με αέρια καύσιμα είναι αντικείμενο των ανεξάρτητων συνεργείων, και σύντομα η επισκευή και συντήρηση των αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα περάσει και αυτή στην πλειονότητα των συνεργείων και δεν θα αποτελεί εξειδικευμένη ενασχόληση μόνο των επισκευαστικών κέντρων των αντιπροσωπειών.

Με τα ΦΕΚ 1519Β/2010 για την αεριοκίνηση και το ΦΕΚ 3407Β/2021 για την ηλεκτροκίνηση καθορίζονται οι βασικές προυποθέσεις λειτουργίας των αντίστοιχων συνεργείων και των προσόντων των τεχνιτών.

Το γραφείο μας, με συνέπεια και άριστη γνώση της Νομοθεσίας, αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αερίων καυσίμων και άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης, ή την προσθήκη των παραπάνω ειδικοτήτων στο υφιστάμενο συνεργείο που ήδη διατηρείτε.