Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΗΜΑ, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεωνΠρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και
Ετήσια έκθεση Παραγωγού αποβλήτων

Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων υπαγορεύουν πλέον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων,με βασικούς στόχους την αειφορία και την αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων.


Για την νόμιμη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων, των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πλυντηρίων - λιπαντηρίων, υποβάλλεται με την αρχική αδειοδότηση και δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Στην συνέχεια οι εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων κάνουν την εγγραφή της επιχείρησης τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Κάθε χρόνο κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο πρέπει να υποβάλλουν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία με απλά λόγια είναι μια δήλωση με το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που έδωσε για ανακύκλωση η επιχείρηση την προηγούμενη χρονιά.

Με την πολυετή μας εμπειρία, θα έρθουμε στον χώρο της επιχείρησής σας, αφού σας υπενθυμίσουμε την προθεσμία κάθε χρόνο, θα συλλέξουμε τα στοιχεία των αποβλήτων από τα έντυπα Αναγνώρισης Αποβλήτων και λοιπά παραστατικά.

Έπειτα θα επικοινωνήσουμε με όλους τους ανακυκλωτές στους οποίους παραδώσατε απόβλητα, ώστε να κάνουμε μια διασταύρωση όσον αφορά τις ποσότητες αλλά και το είδος του απόβλητου ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν έχει παραπέσει κάπου κάποιο έντυπο στην επιχείρησή σας, αλλά και ότι ο συλλέκτης δεν σας έχει βάλει διαφορετική κατηγορία απόβλητου (συχνό φαινόμενο όταν ο συλλέκτης δεν έχει την άδεια να συλλέγει ορισμένα απόβλητα).

Στην συνέχεια, μετά την διασταύρωση, προχωρούμε στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και μετά την λήξη της προθεσμίας φέρνουμε στον χώρο σας το Αποδεικτικό Υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων, με το ελάχιστο δυνατόν κόστος. Για ακόμα καλύτερες τιμές σας δίνουμε την δυνατότητα να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας στο κέντρο της Αθήνας