Πρατήριο υγρών καυσίμων, στεγασμένος ή υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων, πλυντήριο - λιπαντήριοΆδεια λειτουργίας νέου πρατηρίου, σταθμού (parking), πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων

Η εμπλοκή του Μηχανικού ξεκινά με την ανεύρεση από εσάς, ενός χώρου που εσείς θεωρείτε κατάλληλο για την λειτουργία της επιχείρησής σας.

Πολλές φορές οι πελάτες μας ζητούν την βοήθειά μας στην εξεύρεση χώρου, όμως η περιοχή, ο χώρος και το κτίριο που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση αποτελεί πρωτίστως επιχειρηματική επιλογή και σε δεύτερη φάση θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα έκδοσης Άδειας Λειτουργίας.

Το γραφείο μας, προκειμένου να σας απαλλάξει από ένα περιττό άγχος, θα ελέγξει κάθε πιθανό χώρο που ταιριάζει στις ανάγκες του επιχειρηματικού σας πλάνου, μέχρι την εύρεση ενός χώρου που θα καλύπτει τις προυποθέσεις της Νομοθεσίας, χωρίς οικονομική χρέωση για αυτόν τον προέλεγχο.

Για εμάς ο πελάτης είναι συνεργάτης με τον οποίο η συνεργασία μας συνεχίζεται και μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, καθώς η Νομοθεσία απαιτεί Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων κάθε έτος, διαρκή ενημέρωση των στοιχείων της εγκατάστασης (προσθήκη εξοπλισμού, προσθήκη / αλλαγή δεξαμενών καυσίμων, πιστοποίηση ασφάλειας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αλλαγές δικαιούχου / επωνυμίας) όταν αυτά μεταβάλλονται, καθώς και υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για εγκαταστάσεις που απασχολούν προσωπικό.

Όσον αφορά τα πλυντήρια - λιπαντήρια, θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο κόστος της αδειοδότησης θα πρέπει να προσθέσουμε το διόλου αμελητέο κόστος της αλλαγής χρήσης του χώρου (άδεια δόμησης), καθώς τα πλυντήρια - λιπαντήρια είναι τα μόνα επαγγελματικά εργαστήρια που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ευεργετικές διατάξεις που επιτρέπουν την ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων σε τμήματα κτιρίων με χρήσεις καταστήματος, επαγγελματικής αποθήκης, βιοτεχνικής (γενικά) χρήσης

Συμπεριλαμβάνει: Προέλεγχο καταλληλότητας ( Χρήση Γης, Πολεοδομική νομιμότητα, απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδό & ύψος κτλ.) μέχρι την εύρεση του σωστού χώρου.

Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών όπως μελέτη διαρρύθμισης χώρου, μελέτη φωτισμού, μελέτη εξαερισμού, μελέτη πυροπροστασίας, περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύνταξη σχεδιαγραμμάτων και προετοιμασία πλήρους φακέλου αδείας εντός 10 ημερών (πλην πλυντηρίων - λιπαντηρίων όπου απαιτείται προγενέστερη αλλαγή χρήσης).

Όλες τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις μέχρι να φτάσει η άδεια λειτουργίας στα χέρια σας, καθώς και πλήρες αντίγραφο δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.

Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου, των αριθμό επιπέδων και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης.