Πολεοδομική νομιμότητα, άδειες δόμησης νέων κτιρίων με παραδοσιακή αλλά και μεταλλική κατασκευή, τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αλλαγή χρήσης υφιστάμενων χώρων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων.Άδεια δόμησης - οικοδομής,
Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών,
Αλλαγή χρήσης,
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Πολλά αλλάζουν με τον νέο τρόπο έκδοσης άδειας λειτουργίας για συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια, πλυντήρια λιπαντήρια και σταθμούς στεγασμένους. Η κυριότερη αλλαγή έρχεται με τον καθορισμό προστίμων και τον εξονυχιστικό έλεγχο της πολεοδομικής νομιμότητας, των χώρων που θα χρησιμοποιήσουμε, επειδή και η παραμικρή μεταβολή σε σχέση με τα σχέδια οικοδομής (ακόμα και εάν έχει γίνει πριν την εγκατάσταση της επιχείρησής μας) συνιστά αυθαίρετη κατασκευή.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες για την έκδοση νέων αδειών δόμησης (έλεγχος - προμελέτη – μελέτη – κατασκευή).

Επίσης αναλαμβάνουμε τις ίδιες διαδικασίες για την αλλαγή χρήσεων χώρων σε ειδικές περιπτώσεις, όπως πχ την αλλαγή χρήσης σε πλυντήρια αυτοκινήτων. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αναλάβουμε και την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για οικοδομικές εργασίες μικρότερης εμβέλειας, που απαιτούνται για τη νομιμότητα του χώρου σας.

Στα πλαίσια της αυστηροποίησης των ελέγχων και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις αδειοδοτήσεις συνεργείων αυτοκινήτων πλυντηρίων - λιπαντηρίων, είναι πλέον απαραίτητος ο πολεοδομικός έλεγχος των χώρων που θα αδειοδοτηθούν, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με σοβαρά πρόστιμα στο μέλλον.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών, στις βεβαιώσεις μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών και στη νέα διαδικασία της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες είναι απαραίτητες, επίσης, κατά τη σύνταξη δικαιοπραξιών όπως αγοραπωλησίες ιδιοκτησιών, γονικές παροχές, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών κλπ.

Επισημαίνεται ότι ενώ η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα, μόνο σε περιπτώσεις δικαιοπραξιών, για τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα επαγγελματικά εργαστήρια (χαμηλής, μεσαίας και υψηλής οχλήσεως), τα πλυντήρια αυτοκινήτων, σταθμούς αυτοκινήτων και γενικά τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, υπάρχει προθεσμία έως το τέλος του 2022.