Υποστήριξη - συμβουλευτική για την έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη, ηλεκτροτεχνίτη, τεχνίτη φανοποιείας - βαφής, τεχνίτη τροχών κτλΆδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Οχημάτων

Σε γενικές γραμμές, η ισχύουσα Νομοθεσία ορίζει πως για την απόκτηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων απαιτείται πτυχίο σχετικής σχολής και αντίστοιχη προυπηρεσία ανάλογα με την σχολή από 1 εως 5 χρόνια.


Η προυπηρεσία θα πρέπει να έχει γίνει σε νόμιμο συνεργείο με αντίστοιχη ειδικότητα με αυτή που θέλουμε να αποκτήσουμε την άδεια άσκησης, δηλαδή θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας και να περιλαμβάνει την αντίστοιχη ειδικότητα.


Οι εμπειροτεχνίτες (τεχνίτες που δεν έχουν τελειώσει σχετική με το αντικείμενο σχολή) χρειάζονται 8 χρόνια προυπηρεσία και επίσης πρέπει να ολοκληρώσουν ένα σεμινάριο 100 ωρών σε κάποιο Δημόσιο ή Ιδιωτικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)


Λαμβάνεται υπόψιν μόνο η προυπηρεσία που έχει λάβει χώρα την τελευταία 10ετία για τις περιπτώσεις με πτυχίο σχολής και 15ετία για τους εμπειροτεχνίτες.


Το γραφείο μας θα σας καθοδηγήσει σε θέματα προυπηρεσίας, στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στην διεκπεραίωση του φακέλου στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών