Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
και Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού ΚινδύνουΤεχνικός ασφαλείας για κάθε επιχείρηση σε προσιτές τιμές

Η άρτια θεωρητική μας κατάρτιση αλλά και η πολυετής εμπειρία μας στους χώρους εργασίας αποτελεί εγγύηση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής.

Πελάτες μας, από το μικρότερο επαγγελματικό εργαστήριο, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιοτεχνίες, χώρους γραφείων, ως τον Δήμο Πετρούπολης με πλέον των 700 εργαζομένων, μας εμπιστεύονται για την εμπειρία μας, μάρτυρας της οποίας είναι η ραγδαία μείωση εργατικών ατυχημάτων, στο προσωπικό των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύτηκαν.

Επίσης, όσον αφορά ειδικά τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων με προσωπικό εώς πέντε (5) άτομα, όπου η Νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να αναλάβει τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας (κατόπιν παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου), προτρέπουμε τους πελάτες μας να τα παρακολουθήσουν και να αναλάβουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας, εξοικονομώντας χρήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τους παρέχουμε την χρήσιμη (αλλά και υποχρεωτική από τον Νόμο) Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην πρόληψη ατυχημάτων, και είμαστε στο πλευρό τους όποτε χρειαστεί για την δωρεάν παροχή συμβουλών.


Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, τα θέματα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και της Υγείας έχουν εισέλθει στην Ελληνική Νομοθεσία, σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας μέσω τεχνικών, αλλά και οργανωτικών μέτρων.

Η ισχύουσα νομοθεσία, όπως έχει διαμορφωθεί, απαιτεί Υπευθύνους για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι, από πλευράς εργοδοτών, προσδιορίζονται ειδικές υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού που απασχολούν, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας.

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, έστω και αν απασχολούν ακόμη και έναν εργαζόμενο, δεσμεύονται (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) να εντάξουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους εξειδικευμένο Τεχνικό Ασφαλείας.

Οι γενικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη και το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης, ενώ κύρια υποχρέωσή του είναι η επίβλεψη και προαγωγή των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα, μεριμνά έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.